ผู้เข้ารอบสุดท้าย
จิตวิญญาณนักเดินทางของพวกเขา เป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวออกเดินทางตามฝันเช่นกัน เพราะฝันของพวกเขาเหล่านี้คือการเป็นนักเดินทางตัวจริง #TRUEWANDERER
#LIVE2WANDER