Stamp
Profile Image
Kanaporn Latthitham

ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานแค่ไหนก็ตาม แต่เพื่อจะได้พบกับความงามจากธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แล้ว ถือว่าสั้นมากเมือเทียบกับเวลาที่ธรรมชาติใช้ในการสร้างสรรค์ตัวเอง การออกเดินทางและการผจญภัยเพื่อให้ได้เรียนรู้จักโลกและตัวเรา

228 โหวต
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเดินทางทั้งหมด
#truenature

Mission 3 บทสุดท้ายของการตามหา Ture Nature กับ ช่วงความสวยงาม และความ เยาว์วัย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดและอันตรายที่สุดธรรมชาติให้ความสวยงามแก่สรรพสิ่งต่าง ๆ ด้วยเหตุที่ต่างกัน เพื่อใช้หาอาหาร หลอกล่อเหยื่อมาให้ติดกับ ใช้เรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้ามเพื่อการสืบสายพันธ์ หรือให้โดดเด่นเห็นชัด ได้รับความสนใจจากสิ่งรอบข้างรวมถึงภยันอันตรายด้วยเช่นกันความเยาว์วัยช่วงเวลาที่แข็งแรงมีกำลังวังชา สามารถทำอะไรก็ได้ตามปรารถนา ซึ่งจะมาพร้อมความประมาท ชะล่าใจ ขาดการเตรียมตัว ลืมนึกถึงช่วงเวลาโรยราไร้เรี่ยวแร

#truenature

ธรรมชาติ มาจากคำว่า "ธรรมะ" คือเกิด แก่ เจ็บตาย และการดับเหมือนต้นไม้ทีเคยมีชีวิต และก็ต้องดับไปให้เหลือแต่เพียงสังขารทีรอวันสูญสลาย การรู้จักธรรมชาติคือการเข้าใจความจริงที่จะไม่ยืดติดกับสิ่งใดการออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งที่แสดงถึงธรรมชาติ คือการออกผจญภัย ไปให้ถึงเป้าหมาย

#truenature

Mission 2จากการตามหาคำว่า "ธรรมชาติที่แท้จริง" สู่บริบทการ "เกิด" ในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการทดแทนสิ่งที่จากไป การสืบสายพันธ์ การเกิดโดยอาศัยผู้ที่แข็งแรงเพื่อให้รอดอยู่ในธรรมชาติได้ ในการตามหาการเกิดผมได้ออกเดินทางไปเขาใหญ่เพื่อตามหาภาพที่จะเป็นการแสดงถึงการเกิด และได้มีโอกาสสนุกกับธรรมชาติและสัตย์ป่ามากมาย