53

VOTES
ผู้เข้ารอบสุดท้าย

53

VOTES
Finalist

Life is a journey

Panupong Channara & Chaiyasit Khetudomkiri


การเดินทาง

Wrangler Hero Picture

เกี่ยวกับฉัน

ผมมักจะออกไปเที่ยว ออกไปในที่ต่างๆ เพื่อค้นหาสถานที่ใหม่ๆ เพื่อถ่ายภาพและเก็บไว้เป็นความทรงจำ แต่บางครั้งเส้นทางที่ไปก็เต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่เมื่อถึงปลายทางแล้วก็รู้สึกคุ้มกับแรงที่เสียไป หายเหนื่อยเลยครับ

เพื่อนร่วมทางของฉันยทั้งหมด

เขามักจะออกเดินทางกับไปกับผมเสมอ ออกไปค้นหาสถานที่ใหม่ๆ เพื่อที่จะไปถ่ายรูป และ enjoy กับทัศนียภาพของที่ที่ไป


ติดตามเรื่องราวความท้าทายของ Panupong Channaraติดตามเรื่องราวความท้าทายของ Panupong Channaraติดตามเรื่องราวความท้าทายของ Panupong Channaraติดตามเรื่องราวความท้าทายของ Panupong Channara


#truedenim

แรงเลอร์ อินฟิคูล ช่วยให้คุณรู้สึกเย็นสบาย และมั่นใจตลอดการเดินทางว!ีวันลืม

Denim for every trips

Denim for every trips

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้อุปกรณ์การถ่ายภาพเพื่อใช้เก็บภาพสำหรับการเดินทางไปในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าป่า หรือเข้าไปในเมืองก็ตาม คือเสื้อผ้า เพราะหากเสื้อผ้าระบายความชื้นไม่ดีก็จะเกิดกลิ่นและทำให้เหนียวตัวได้ง่าย wrangler inficool มีเทคโนโลยีในการถ่ายเทความชื้น ไม่ไหลย้อนกลับ เหมาะสำหรับทุกการเดินทาง
ติดตามเรื่องราวความท้าทายของ Panupong Channara