Indigood - การย้อมสียีนส์จากโฟม

การย้อมสีครามบนยีนส์โดยปกตินั้นจะใช้น้ำและพลังงานมาก Wrangler ได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่มาช่วยให้การย้อมสีนั้นไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรณ์น้ำ ช่วยลดการใช้น้ำได้ถึง 100% และการใช้พลังงานในการย้อมถึง 60% เมื่อนำมาเปรียเทียบกับการย้อมสีแบบเดิม เทคโนโลยีที่เพิ่งถูกบุกเบิกนี้อาจจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยีนส์ในอนาคตอีกด้วย

ค้นพบผลิตภัณฑ์
indigood

ยั่งยืนที่สุดของเรา
ผ้ายีนส์เลยทีเดียว

Our Product
Our Product
Our Product

เราจำเป็นต้องลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง - และเรากำลังเป็นผู้นำในแคมเปญจ์ Wrevolution ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตของเราได้รับการตรวจสอบว่าวัสดุที่เราใช้และวิธีที่เราย้อมและผลิตเสื้อผ้าให้สำเร็จนั้นมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยมลพิษจากโรงงานของเรา

เรากำลังแนะนำความคิดริเริ่มเหล่านี้ผ่านทางผลิตภัณฑ์ WRANGLER ICONS ของเรา ที่มีทั้งยีนส์ เสื้อแจ็คเก็ต และเสื้อเชิร์ต

วัสดุรีไซเคิลลดการสร้างมลภาวะ

การผลิตผ้าฝ้ายใหม่นั้นต้องใช้ปริมาณน้ำ ที่ดิน และพลังงานเป็นจำนวนมาก เรามุ่งมั่นที่จะนำส่วนเหลือของผ้ามารีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะ ผ้าฝ้ายที่เหลือจะถูกฉีกเป็นชิ้น ๆ และปั่นเข้าไปในเส้นด้ายที่สามมารถนำกลับมาใช้งานได้ ผ้านี้ทำโดยใช้ฝ้ายรีไซเคิลอย่างน้อย 28% ผลิตภัณที่ทำมาจากฝ้ายชนิดนี้จะมีรายละเอียดดีขึ้น ฉลากจะถูกทำจากพลาสติกรีไซเคิล หมุดและชิ้นส่วนโลหะที่นำมาประดับก็ถูกผลิตขึ้นจากกาใช้เคมีที่ปลอดภัยและแท็กของเรายังทำมาจากกระดาษรีไซเคิล 100% อีกด้วย

Recycling materials, reducing our impact

การตกแต่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยีนส์จากแคมเปญ Wrevolutionary นั้นผลิตขึ้นมาโดยการใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้นวัตกรรมเลเซอร์และโอดวน รวมทั้ง nanobubbes ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการลดการใช้ทรัพยากร และยังเป็นผลิตภัณฆ์เดนิมที่ทำได้ออกมาดีกว่าเดิม

Eco-tech finishing

ยีนส์แกร่ง
รอยเท้าที่อ่อนโยน
การกระทำที่รับผิดชอบ